ORDFÖRANDE

BBS BESÖKSADRESS

Småbåtshamnen Geten
932 52 Bureå
email

Styrelse

ORDFÖRANDE

ORDFÖRANDE

P-A Fjellström
+46 (0)70-317 49 31
email
KASSÖR

KASSÖR

Malin Markström
+46 (0)70-4419655
email
SEKRETERARE

SEKRETERARE

Vakant
+46 (0)70-xxxxxxx
email
MEDLEMSANSVARIG

MEDLEMSANSVARIG

Valter Lindh
+46 (0)70-553 90 36
email
BITR. STUGANSVARIG

BITR. STUGANSVARIG

Per Andersson
+46 (0)70 371 87 51
email
BITR. HAMNFOGDE

BITR. HAMNFOGDE

Patrik Andersson
+46 (0)70 375 09 10
email
STUGANSVARIG

STUGANSVARIG

Sonja Lundh-Tjärnkvist
+46 (0)70 634 37 30
email