Image

Om Bäckfjärden

En idyllisk havsvik norr om Bjuröklubb med flera strandhugg. Insegling i enslinjer. Utprickade farleder inne i viken. Flera ankringsplatser – se "SXK farledsskisser bl a:

• Kalashällan. Gästbrygga, grillplats och dass.
• Röjtingsviken. Naturhamn, ankring på svaj för större båtar.
• Storsand. Badvik med sandstrand, ankring på svaj för större båtar.


Fakta

Angöringspos
64°30’,00N 21°29’,80E
Image