Image

Om Bjuröklubb

Gästhamn i fd lotshamnen med bastu och dass. Café i gamla fyrvaktarbostaden och övernattningsmöjligheter i gamla fyren/lotsutkiken. Pos. 64°28’,70N 21°34’,20E.

Foto: Johan Oja

För mer bilder och information om Bjuröklubb, kolla in www.bjuroklubb.se.

Fakta

Sjökort 421
Gästplatser 10+
Wc, bastu, sopor, grillstuga, café
Image