Om Bäckfjärden

E n idyllisk havsvik norr om Bjuröklubb med flera strandhugg. Insegling i enslinjer. Utprickade farleder inne i viken. Flera ankringsplatser – se "SXK farledsskisser bl a:

• Kalashällan. Gästbrygga, grillplats och dass.
• Röjtingsviken. Naturhamn, ankring på svaj för större båtar.
• Storsand. Badvik med sandstrand, ankring på svaj för större båtar.

Angöringspos. 64°30’,00N 21°29’,80E.

Bottom logo

BESÖKSADRESS

Småbåtshamnen Geten
932 52 Bureå
Tel: +46 (0)76-770 45 47

POSTADRESS

Höneborg 1
932 52 Bureå
Swish: 1236940118